Информация за правата на лицата по защита на личните данни

1.       Вашият акаунт

Chistdom ви препоръчва да пазите конфиденциалността на потребителското име и парола, с които влизате/използвате www.chistdom.com , за да се избегне неоторизиран достъп чрез потребителския Ви акаунт. По този начин, при всеки достъп / използване www.chistdom.com посредством акаунта (потребителско име и парола) се предполага, че поемате отговорност за всички действия, които ще бъдат извършени при ползването този акаунт.

Чрез влизането/използването на www.chistdom.com , ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и КЛИЕНТИТЕ се съгласяват да вземат всички необходими мерки, че сигурността на паролата няма да бъде разкрита  от трети лица.

Ако имате съмнения относно неоторизирана употреба / злоупотреба при използване на акаунта, препоръчваме Ви веднага да ни информирате.

При регистриране предоставената информация трябва да бъде коректна и пълна. Обръщаме Ви внимание, че носите отговорност, включително наказателна отговорност, за всякакви предоставени изявления / записи / фалшиви данни.

Chistdom си запазва правото да откаже на всеки ПОТРЕБИТЕЛ достъп до www.chistdom.com , да закрие акаунт или да анулира ПОРЪЧКИ, включително потвърдени поръчки.

Също така, достъпът в www.chistdom.com  може да бъде временно спрян или ограничен, с цел поддръжка на сайта или въвеждане на нови дейности или услуги.

Chistdom ще положи всички усилия да осигури достъп до www.chistdom.com  без прекъсвания при електронно предаване и без грешки. Въпреки това, поради естеството на Интернет, непрекъснатият достъп и липсата на грешки не могат да бъдат гарантирани.

 

2.       Политика за конфиденциалност

Chistdom разбира важността на конфиденциалността на вашите лични данни. При всяка транзакция осигуряваме сигурността на данните на всички ПОТРЕБИТЕЛИ, и гарантираме че вашите лични данните са защитени.

Препоръките наChistdom:

 • Пазете и помнете паролата си.
 • Не предоставяйте паролата си на никого. Лице, което знае паролата Ви, има достъп до акаунта Ви;
 • Избягвайте използването на същата парола за различни акаунти;
 • Ако ползвате обществен  компютър (напр. в библиотека или Интернет кафе), винаги се уверявайте, че сте излезли от акаунта си, преди да изключите компютъра;
 • Променяйте паролата си по-често;

Chistdom няма да изисква по телефона или по и-мейл да разкриете паролата на акаунта за използване на www.chistdom.com  или номера на кредитната си карта. Chistdom няма да изисква по телефона да разкриете данните от Вашата банкова сметка или друга лична информация. Всяко подобно искане съответно по телефона или по имейл трябва да бъде игнорирано.

Ако някой отправи към Вас подобно искане, моля, обърнете се към Chistdom .

Идентифицирайте фалшивите и-мейли (фалшификация или измама)

 

3.       Предпазване на лични данни

Всякаква предоставена информация относно лични данни или събрана чрез операциите в www.chistdom.com , ще бъде обработена от ДИСК-ЕС ООД, със седалище в България, гр.София ,                 ж-к Левски В.

Chistdom гарантира сигурността и конфиденциалността на предоставените данни и предавани чрез компютърната ни система.

Chistdom и личната информация, предоставена от ПОТРЕБИТЕЛИ/КЛИЕНТИ, се използва от Chistdom за управление на поръчки, за доставка на продукти и услуги, за обработка на плащания, за комуникиране с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ относно поръчки, продукти, услуги и промоционални оферти, препоръки на продукти и услуги.

Също така, Chistdom използва тези данни и информация за подобрение на онлайн магазина и платформата за онлайн търговия, за да се избегнат или предотвратят измами или злоупотреби във вреда на www.chistdom.com , както и да се даде възможност на трети лица да извършват техническа поддръжка, логистика и други услуги за www.chistdom.com .

OK Office запазва всякаква информация, поставена на www.chistdom.com  или изпратена по друг начин от ПОТРЕБИТЕЛИ/КЛИЕНТИ.

Повечето от личните данни са предоставени от Вас, когато регистрирате Вашия акаунт в Chistdom, за търсене на продукти в www.chistdom.com , когато осъществявате поръчки или изпращате съобщения, когато участвате в конкурси или попълвате формуляр в w www.chistdom.com или тогава, когато общувате със служители на Chistdom.

Под лични данни се разбира всякаква информация, служеща за идентифициране на физическо лице, или неин еквивален; едно отъждествимо лице е лицето, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез един идентификационнен номер или на един или повече параметри от неговата физическа самоличност – психологическа, умствена, икономическа, културна или социална.

Обработването на лични данни представлява всякаква операция или съвкупност от операции, които се извършват по отношение на личните данни, чрез автоматични или неавтоматични средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, приспособяване или промяна, теглене, консултиране, използване, разкриване на трети лица за предаване, разпространяване или друга форма, присъединяване или комбиниране, блокиране, изтриване или унищожаване.

Една серия от данни са събрани в автоматичен модул от Chistdom, като например Интернет Протокол (IP) адрес, използван за свързване на компютъра в Интернет; логин; e-mail адрес; парола; информация за вашия компютър и за методи за свързване, като видът на браузера и версия на операционната система; данни, които понякога се комбинират с подобна информация, събрана от други клиенти с цел да създава функции, като например „Най-добре продавани“;  URL (Uniform Resource Locator) пълно време (включително датата и часа), броя на cookie; визуализирани или търсени продукти; както и всякакъв използван телефонен номер за свързване с нашите оператори.

Също така, Chistdom може да използва данни за браузера, като cookies, cookie Flash или други подобни данни, събрани чрез определени части на www.chistdom.com  за предотвратяване на измами и други цели.

Когато посетите сайта и използвате нашите продукти, или посетите уебсайт, където Chistdom публикува реклами, съдържание или анализи, Chistdom може да постави cookies във вашия уеб браузер. Един модул cookies е ниско количество съхранена информация на компютъра, с цел да идентифицира браузерът по време на взаимодействие с уеб сайтове. Модулите cookies могат да бъдат използвани с цел съхраняване на елементи, като идентификатори или потребителски предпочитания. Един уеб сайт може да постави модул cookies за съхраняване в браузъра ако настройките на браузъра позволяват това. Един браузър може да позволи на определен уеб сайт да има достъп до модулите cookies, и да откаже такъв достъп на други сайтове.

Chistdom може да използва модули cookies и за други цели, включително за:

 • Достъп до информация, когато влизате, за да предоставите персонализирано съдържание, за да съхраните последната визуализирана страница на един продукт или услуга Chistdom
 • Оферти и подходящо съдържание спрямо Вашите интереси
 • Вътрешен анализ, предоставен от клиента
 • Извършване на научни изследвания с цел подобряване на съдържанието, на продуктите и услугите Chistdom.
 • Подкрепа на мерките за сигурност, като например изискването на повторно влизане за един продукт или услуга Chistdom, след изтичането на определен период от време
 • Помагане за идентифициране на някои потенциални измамни дейности

Ако желаете да не получавате реклами от Chistdom, или да не сте вече абонат при получаването на оферти за избрани продукти от Chistdom, моля посететеличния си профил и изключете отметките за абонамента, които желаете да не използвате.

Chistdom Ви дава възможност за постоянно отписване и записване в Електонния бюлетин, обработката на данни е автоматизирана и не изисква човешка намеса. За използване на опцията на отписване или записване за Електронен бюлетин,  трябва да влезете в профила си на www.chistdom.com .

Можете да конфигурирате браузъра за достъп на всички модули cookies, за отхвърляне на всички модули cookies или да Ви информираме тогава когато е поставен модул cookie. Браузърите се различават помежду си, и поради това Ви молим да се обърнете към менюто „Помощ“ на вашия браузър, за да научите начина за промяната на cookie.

Ако отхвърляте всички модули cookies, е възможно да нямате възможност да използвате продуктите или услугите на Chistdom, които изискват влизане и да нямате възможност да се възползвате от офертите на Chistdom.

Chistdom събира лични данни от други източници, например, без ограничения, посетените страници на някои трети страни, които управляват операции в co-branding, чрез реклами или по друг начин; данни, период на търсене и събраните резултати вследствие на търсене в уеб търсачки, включително платеното съдържание (например спонсорирани Линкове Overture).

Достъпни на www.chistdom.com данни, като: актуализирана информация за последните поръчки, информация за лична идентификация (включително име, e-mail адрес, парола, предпочитания за комуникация и рекламни предпочитания, Adress Book), предложения (включително история на Последно разглеждани продукти, опитът на взаимодействие със сайта, преди да потвърдите поръчка, както и предпочитания).

Информацията с личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и КЛИЕНТИТЕ са важен компонент от дейноста нa Chistdom.

Чрез регистрирането в www.chistdom.com / извършване на ПОРЪЧКА и попълването на формуляри с лични данни, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ  декларират, че са съгласни всичките им лични данни да бъдат включени в базата данни на Chistdom (ДИСК-ЕС ООД.) и дават своето изрично и недвусмислено съгласие, че техните лични данни могат да бъдат съхранени и използвани от Chistdom и от партньори по договор на Chistdom за:

 • Маркетинг дейности чрез получаването на информационни или търговски съобщения (оферти, промоции, рекламни и маркетингови съобщения на Chistdom, и на трети лица, с които Chistdom има отношения от всякакъв вид) на предоставените e-mail адреси от ПОТРЕБИТЕЛИ и КЛИЕНТИ,
 • Участие в конкурси, промоции;
  • Изпращане на нетърговски или административни съобщения (промени в сайта, администриране т.н.);
  • Необходими вътрешни статистики за подобряване на предоставените качества на услуги и изображението на Chistdom и за създаване на нови характеристики, елементи, промоции, функциониране и нови услуги;

Chistdom може да разкрие тази информация на неговите дистрибутори и агенти, при условията на споразумения за поверителност, извършване на определени дейности от страна на OK Office, но без ограничения – за обработване и изпълнение  на поръчки, доставяне на поръчки, анализ на данни и информация, предоставяне на помощ за маркетинг, съобщаване на предложения по електронна поща или SMS, проучвания и анализи на продажбите, плащания с кредитни карти. Тези доставчици могат да имат достъп до личните данни, които са необходими, за да изпълняват задълженията си.

Chistdom ще разкрие информацията за Вашия акаунт и други лични данни, когато е изрично инструктиран от закона или за да си защити своите права, собствеността и сигурността. Това  включва обмен на информация с други фирми и организации, за предотвратяване на измами. Рабира се, това не включва продажбата, споделяне или по друг начин разкриване на лични данни за търговски цели, различни от посочените.

На основата на една изпратена поръчка на e-mail адрес chistdom@yahoo.com, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ могат да имат, безплатно, следните права:

 • потвърждаването, че личните данни се съхряварт или обработват или не
 • да се намесват при предоставянето на данни;
 • да се противопоставят на обработката на данни заради законни и основателна причини, свързани с конкретната ситуация.

 

4. Права за интелектуална собственост

Съдържанието на този www.chistdom.com , формата, текста, графиката, лого, буроните, иконките, изображенията,  аудио файлове, цифрови изтегляния, компилации на данни и софтуер, са собственост наChistdom, неговите представители или неговите доставчици на съдържание и са защитени от законите на България, както и международните закони за авторското право и базите данни.

Всички материали, включени в www.chistdom.com (съдържание), са собственост на Chistdom.

Без прилагането на горепосоченото, Chistdom може да осигури възможността за изтегляне на тапети, скрийнсейвъри и други помощни програми от сайта.

Достъпът /използването на този www.chistdom.com не дава на ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА права за препродажба или търговско използване на този www.chistdom.com или съдържанието му.

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ нямат право да събират или използват списъци, описания и цените на продуктите, търгувани от Chistdom , да направят копие на този www.chistdom.com или съдържанието му.

Всяко изтегляне или копиране на информация за акаунт в полза на друг търговец, както и използването на автоматични устройства или друг начин на придобиване за извличане на данни е строго забранена без изричното писмено съгласие на Chistdom.

Достъп /използване на този уеб сайт не дава на ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА правото да възпроизвежда, дублира, копира, продава, препродава, посещава или по друг начин да използва с всякаква търговска цел този www.chistdom.com и всяка част от него, без изричното писмено съгласие на Chistdom.

ПОТРЕБИТЕЛИ/КЛИЕНТИТЕ нямат право да използват логото, марка или друга графика/чертеж на www.chistdom.com , без изричното писмено съгласие на Chistdom.

Чрез представяне на информация или материали чрез този сайт ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ се съгласява да предостави на дружеството ДИСК-ЕС ООД правото да използва, възпроизвежда, показва, модифицира, предава и разпространява тези материали или информация. Също така, ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ се съгласява, че дружеството ДИСК-ЕС ООД може да използва свободно в негов интерес тези идеи, концепции, know-how или техники, изпратени чрез сайта www.chistdom.com . Дружеството Офис ДИСК-ЕС ООД няма да бъде обвързан със задължения, свързани с поверителността на изпратената информация, ако действащото законодателство не предвижда други спецификации в това отношение.

 

Настоящата информация е предоставена и съобразена с "Политика на ДИСК-ЕС ООД за сигурност на информацията и защита на лични данни" при пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 („Общият регламент на ЕС относно защитата на данните“ или „ОРЗД“) и всяко друго приложимо българско законодателство.

 


www.chistdom.com © 2013 - 2023

При възникване на спор, свързан с покупка онлайн можете да ползвате сайта ОРС , КЗП